Nadelbinden: Restauration Oslo 13-14 Jahrhundert

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

3538

Well-known member
Registriert
09. Feb. 2011
Beiträge
589
Reaktionspunkte
4
Ich habe den Text mal, so gut es mein Schwedisch erlaubt hat, ins Deutsche übersetzt. Beim Google-Übersetzer kommen ja manchmal putzige Sachen raus ;) Vielleicht hilft es ja jemandem: I somras slog mig tanken att jag sällan nålbinder efter historiska fynd, förutom Euravantarna som jag gjort några gånger + olika tolkningar i andra färger. Letzten Sommer kam mir der Gedanke, dass ich selten nach historischen Funden nadelbinde, außer den Eura-Fäustlingen, die ich ein paar Mal gemacht habe + verschiedene Interpretationen in anderen Farben. Jag undervisar i, och håller föredrag om nålbindning och har letat upp information och bilder på nålbundna fynd för att kunna berätta så mycket som möjligt om vad som finns, men sällan nålbinder jag efter det jag vet. Kanske har jag varit så van vid att hitta på själv innan jag började få reda på mer om de historiska fynden, att jag bara fortsatt i samma spår? Ich unterrichte und halte Vorträge über das Nadelbinden und habe Informationen und Bilder von nadelgebundenen Befunden recherchiert und gefunden, um so viel wie möglich über das, was es gibt, zu erzählen, aber selten nadelbinde ich nach dem, was ich weiß. Vielleicht war ich es so gewohnt, das zu erfinden, was ich tue, bevor ich anfing, mehr über die historischen Funde zu erfahren, dass ich einfach auf dem gleichen Weg weitermachte? Jag bestämde mig för att börja nålbinda efter historiska fynd, att kopiera, dvs. att komma så nära originalet som möjligt. Jag kommer såklart att fortsätta nålbinda annat också men jag hoppas att lite kopierande kan bli inspirerande i förhållande till det jag benämner som historisk nålbindning, dvs. saker som kan fungera inom reenactment av olika perioder. Ich beschloss, mit dem Nadelbinden nach historischen Funden zu beginnen, zu kopieren, dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Ich werde natürlich auch weiterhin andere Dinge nadeln, aber ich hoffe, dass einige Kopien in Bezug auf das, was ich als historisches Vernadeln bezeichne, inspirierend sein werden, d. h. Dinge, die innerhalb des Reenactment verschiedener Perioden funktionieren können. Jag satte igång! Mitt första val föll på Oslovanten som är gjord med Oslostygnet, som är namngett efter vanten. Ich habe angefangen! Meine erste Wahl fiel auf den Oslo-Handschuh, der mit dem Oslo-Stich hergestellt wird, der wiederum nach dem Handschuh benannt ist. Den information jag fått fram om Oslovanten ger en lite osäker datering som hamnar på 12-1300tal, men de böcker där den nämnts har varit ganska gamla, jag vet inte om det gjorts någon C14-datering. Die Informationen, die ich über den Oslo Fäustling habe, liefern eine eher ungewisse Datierung, wahrscheinlich das 13. - 14. Jahrhundert, aber jene Bücher, in denen sie erwähnt worden sind, sind ziemlich alt gewesen, ich weiß nicht, ob es irgendwelche C14 Datierungen gibt. (?) Jag hade en bild på vanten, jag visste vilket stygn som använts men frågor uppstog ändå: bilden jag hade var svartvit, vilken färg hade vanten, och var det samma färg som den hade haft när den en gång var ny? På bilden såg den ut att vara gjord av naturligt grått garn. Den är sliten, ett stort hål på insidan av handen mot tummen. Vanten är ganska tätt bunden och den ser ut att ha blivit lite filtad i övre delen. Kvaliteten på garn, val av stygntäthet och slitage indikerar att det kan ha varit en arbetsvante, eller i alla fall en vante som skulle tåla arbete, ingen finvante. Ich hatte ein Bild des Handschuhs und kannte die Masche, die verwendet wurde, aber es tauchten Fragen auf: Das Bild, das ich hatte, war schwarz-weiß, doch welche Farbe hatte der Handschuh, und war es die gleiche Farbe, die er hatte, als er neu war? Auf dem Bild sah es so aus, als wäre er aus natürlichem grauen Garn gefertigt. Es wird wahrscheinlich durch ein großes Loch auf der Handinnenseite in der Nähe des Daumens getragen. Der Handschuh ist ziemlich fest gebunden und im oberen Teil scheint er etwas gefilzt zu sein. Die Qualität des Garns, die Wahl der Maschendichte und des Tragens deuten darauf hin, dass es sich um einen Arbeitshandschuh handeln kann, oder zumindest um einen Handschuh, der der Arbeit standhalten würde, also keinen ausgefallenen Handschuh. Vilken tjocklek hade garnet, var det 1-, 2- eller 3-trådigt, eller innehöll det ännu fler trådar? Jag tittade noga på bilden och jämförde med olika sorters garner och kom fram till att ett 2-trådigt garn på ungefär 110m/100gr kunde stämma med det jag såg på bilden, det såg även ut att stämma i fluffighet/utfyllnad mellan stygnen. Jag valde att jobba med ett garn av grå ull, så som det såg ut på bilden. Welche Dicke hatte das Garn, war es 1-, 2- oder 3-lagig oder enthielt es noch mehr Fäden? Ich betrachtete das Bild sorgfältig und verglich es mit verschiedenen Garntypen und kam zu dem Schluss, dass ein 2-lagiges Garn von etwa 110m/100gr genau das Richtige für das sein könnte, was ich auf dem Bild sah, es sah sogar so aus, dass es der Fluffigkeit/Füllung zwischen den Maschen entsprach. Ich entschied mich, mit einem Garn aus grauer Wolle zu arbeiten, so wie es auf dem Bild aussah. När man nålbinder med Oslostygnet för att göra Oslovanten så drar man åt öglan runt nålen istället för runt tummen, annars blir det väldigt löst bundet, inte slitstarkt nog för en vante som ska tåla att arbetas i, så jag drog åt garnet runt min nål. Det tar väldigt lång tid jämfört med att dra åt runt tummen, varven blir låga, bara några millimeter, men det blir så vackert, tätt och jämnt. Wenn man mit dem Oslo-Stich bindet, um den Oslo-Fäustling herzustellen, muss man die Schlaufe um die Nadel statt um den Daumen spannen, sonst ist es sehr locker gebunden, nicht haltbar genug für einen Fäustling, der Arbeiten standhalten soll, also zog ich das Garn um meine Nadel. Verglichen mit dem Anziehen um den Daumen dauert es sehr lange, die Drehungen/Runden sind niedrig, nur wenige Millimeter, aber es ist so schön, dicht und gleichmäßig. Min nål verkar vara lite smalare än den nål som använts till originalet, mina varv är lägre men jag är väldigt nöjd med resultatet. Det gick åt mycket garn till ett par vantar eftersom de är så tätt bundna, och de blev ganska tunga. De tog även mycket längre tid att binda, ca.4ggr längre än de vantar jag brukar nålbinda i Mammenstygn, 100m/100gr ullgarn. Meine Nadel scheint etwas schmaler zu sein als die für das Original verwendete Nadel, meine Drehungen/Runden sind niedriger, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe viel Garn für ein Paar Handschuhe verwendet, weil sie so fest gebunden sind und so wurden sie ziemlich schwer. Sie brauchten auch viel mehr Zeit zum Binden, ca. 4 mal länger als die Handschuhe, die ich normalerweise nadelbinde, (im Mammenstich, 100m/100gr Wollgarn). Nästa projekt är ett par isländska vantar daterade till 900-talet. Das nächste Projekt ist ein Paar isländischer Handschuhe aus dem Jahr 900. LG :bye01
 

Neueste Beiträge

Oben